Tour map

Odyssey tour map


Odyssey project

Meeting the Odyssey är ett socialt och konstnärligt projekt som kommer att segla från Östersjön till Medelhavet. Under somrarna 2014-2016 kommer konstnärer och arrangörer från hela Europa att skapa teaterföreställningar, hålla workshops och resa tillsammans. Projektet kopplar ihop Odyssén med aktuella och relevanta ämnen i Europa genom historier som samlats via möten med människor under resans gång. Meeting the Odyssey är också en resa i sig själv – projektet går ut på att föra samman människor genom långvarigt samarbete; att upptäcka nya konstnärliga landskap och kulturella attityder för att i längden skapa synergier på europeisk nivå.


UPCOMING EVENTS
PREVIOUS EVENTS

30 November - 2 December 2016: Final meeting for partners, in Helsinki (Finland).

Have a look to all previous events


Click here to connect your Facebook account