Home page – right column – Odyssey project

Odyssey project

MEETING THE ODYSSEY (SPOTKANIE ODYSEJA) to społeczno-artystyczny projekt, zakładający współpracę 14 partnerów z 11 krajów, którzy wyruszą w rejs od Bałtyku po Morze Śródziemne. W latach 2014-2016 artyści i organizatorzy z różnych krajów Europy będą wspólnie podróżować dając warsztaty, grając spektakle i tworząc zdarzenia artystyczne. U podłoża projektu leży idea połączenia wątków Odysei z tematami ważnymi i aktualnymi dla współczesnej Europy oraz indywidualnymi historiami zebranymi od mieszkańców odwiedzanych portów i miast. SPOTKANIE ODYSEJA jest bowiem również podróżą samą w sobie – łączącą ludzi w wieloletniej współpracy, odkrywaniu nowych artystycznych lądów i budowaniu kulturowego porozumienia.

Click here to connect your Facebook account