Home page – right column – Odyssey project

Odyssey project

Meeting the Odyssey je společenský a umělecký projekt, který v příštích třech letních sezónách popluje Evropou. Plavby od Baltského moře k moři Středozemnímu se zúčastní umělci a umělecké organizace z různých evropských zemí. Na programu budou workshopy a společná divadelní představení. Projekt bude propojovat prvky Odyssey se současnými evropskými tématy a příběhy získanými od účastníků v jednotlivých místech, do nichž loď zavítá. Meeting the Odyssey je však i cesta sama o sobě, jejímž cílem je spojit lidi prostřednictvím dlouhodobé spolupráce, objevit nové umělecké prostory a kulturní přístupy a dospět ke vzájemnému obohacení na evropské úrovni. Projekt Meeting the Odyssey spojuje umělce z 11 různých zemí, kteří budou na společné plavbě Evropou pořádat workshopy a divadelní představení a pokusí se utvořit si představu o tom, jak vypadá moderní evropská “Odyssea”. „Fakta & počty: 1 loď, 14 partnerských organizací, 11 zemí, 100 umělců a kulturních pracovníků, více jak 100 představení, 4 hlavní divadelní produkce, kolem 20 000 diváků, 400 účastníků workshopů, kteří vytvoří 14 lokálních inscenací (tzv. Instants), a stovky námořních mil.

Click here to connect your Facebook account