Viirus

viirus

FinlandViirus

http://www.viirus.fi
lead partner


Teater Viirus grundades år 1987 av skådespelarna Robert Enckell, Mats Långbacka, Johan Storgård och regissören Arn-Henrik Blomqvist. Målsättningen var att skapa energisk, fördomsfri teater som är à jour med sin tid, ja, att helt enkelt göra sådan teater som skådespelarna själva skulle vilja se. Viirus har alltid varit ett dynamiskt och spännande alternativ till den traditionella institutionsteatern.
Teatern har också fungerat som en kuvös och ett laboratorium för ny dramatik och genererat åtskilliga nya texter genom att ge författarna en möjlighet att arbeta med teatern. Viirus har även arbetat med samarbetsproduktioner både med andra professionella grupper och institutionsteatrar i Finland och utomlands.
Regionalt är Viirus en viktig svenskspråkig aktör för både barn och vuxna. Teatern har blivit bjuden till många festivaler och nordiska teatrar samt internationella teaterfestivaler. Viirus har genom tiderna samarbetat och samarbetar fortsättningsvis i hög grad med andra teatrar.
I nästan 20 år hade Viirus förmånen av ett eget scenutrymme i det gamla vattenreningsverket på Råholmen, men år 2007 blev man tvungna att flytta på grund av byggnadens usla skick och ändrad stadsplan för området.
Från och med augusti 2010 är teater Viirus belägen på Sjötullsgatan 33 i Kronohagen. Teatern har också ett kontor på Elisabetsgatan 14, där biljettförsäljningen sker sedan mars 2014. Från och med början av år 2011 ansvarar en ny generation teaterarbetare för Viirus verksamhet. Teaterns styrelse valde efter en lång process att engagera en ensemble bestående av fem unga skådespelare samt regissören Maria Lundström, som konstnärlig ledare. Matilda Sundström är teaterns administrativa chef. Viirus skådespelarensemble består av Oskar Pöysti, Viktor Idman, Jessica Raita, Pelle Heikkilä, Maria Ahlroth därtill engageras frilansare till olika produktioner. Viirus generation 2 binder samman den konstnärliga fränhet och de demokratiska arbetsformer som utmärkt teatern under alla dessa år med nya metoder och en öppnare profil.

Viirus skapar högaktuell scenkonst och prioriterar nyskrivna texter som inte tidigare satts upp i Finland. Viirus är en samhällsförankrad teater som lever enligt sin tid och vars produktioner är överraskande, provokativa och expressiva.

Viirus är medlem i det internationella nätverket IETM sedan 2011.

Click here to connect your Facebook account